Med dessa ord drar vi igång.

En vacker sommarnatt i Danmark vaknade jag upp för att se världen med helt nya ögon. Detta ledde till att anteckningsblocket följde med mig vart jag än kom att gå. Inte nog med det började jag upptäcka nya sätt att förhålla mig till tillvaron. Tanken är nu att mina insikter inte ska stanna på anteckningsblocket, utan följa med ut på denna plattform för att sedan få leva sitt eget lilla liv vartefter jag utvecklar mina förmågor att uttrycka mig i skrift. Förhoppningsvis får någon annan tankar som gynnar eller ifrågasätter dess sätt att uppfatta tillvaron och samvaron vi lever idag. Väl mött!

Den motivationella komponenten meningsfullhet förefaller vara den. Utan denna blir antagligen vare sig hög begriplighet eller hög hanterbarhet särskilt långvarig. De människor som är engagerade och bryr sig om har alltid möjlighet att vinna förståelse och finna resurser.

Aaron Antonovsky

Lämna ett svar

Stäng meny